Notícies


Després de la presentació oficial celebrada ahir (veure programa), ensplau posar a disposició pública el document White Book of the Sustainable Mobility in the early XXI Century, que aborda  y  discute  nuevas  ideas  sobre  la  movilidad  mediante  la  promoción  de  un sistema de transporte de calidad y alternativas más eficaces y sostenibles para disminuir los impactos locales y globales derivados del transporte por carretera.

White Book of the Sustainable Mobility in the early XXI Century

Libro Blanco de la movilidad eficiente en los inicios del s.XXI

 

El grup de treball de Mobilitat Eficient, pertanyental Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), està format per un conjuntd’empreses associades al CEEC que centren part de la seva activitat en elsector de la mobilitat.

El passat dia 12 de Novembre va tenir lloc lapresentació del “The White Book of the Sustainable Mobility in the XXICentury” elaborat per aquest grup de treball. L’acte, al que van assistir més de 40 personesrelacionades amb l’àmbit de la mobilitat, es va celebrar a la seu del Collegid’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).

Descarrega't la nota de premsa: Ndp Llibre Blanc. pdf

Descarrega't el ...

En elmarc d’una setmana de ressò mundial per la mobilitat elèctrica i les smartcities que s’estructura al voltant de fires i congressos: Expoelèctric, EVS27 iSmart City & Expo World Congress, es reuniran tècnics i gestors municipalsvinguts d’arreu de Catalunya interessats en desenvolupar una mobilitatsostenible a les seves ciutats.Unajornada que posarà de manifest com s’està introduint el vehicle elèctric dinsles flotes municipals a Catalunya i perquè alguns vehicles ja són viableseconòmica i tècnicament.

El 19 de Novembre al recinte Fira Barcelona de Gran Viatindrà lloc una trobada de 150 ajuntaments i ens locals que aposten per “La incorporació del vehicle ...

AgendaSocis:

Partners institucionals

Patrocinadors


ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT

DE CATALUNYA

Via Laietana , 39  

08003 BARCELONA

Tlf: 933 192 300

Email: info@clustereficiencia.cat