El Parlament de Catalunya aprova la Llei de Canvi Climàtic

per Info Ceec,

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat en dia 3 d'agost de 2017 la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, aprovada pel Parlament el passat 27 de juliol.

Aquesta llei vol aconseguir que Catalunya redueixi les emissions de gasos d'efecte hivernacle afavorint una transició cap a un model neutre, reforçar les estratègies i plans actuals en l'àmbit del canvi climàtic, coordinar tots els instruments de planificació sectorial, administracions públiques i fomentar la participació ciutadana, fomentar la investigació i la tecnologia en aquest àmbit i posicionar Catalunya en els fòrums globals de debat sobre canvi climàtic.

La llei s'acull als objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la Unió Europea i requereix la definició d'un Marc estratègic de referència per a la mitigació de les emissions, amb l'objectiu de reduir-les en un 40% el 2030, el 65% el 2040 i el 100% el 2050.

Es reforça el paper del Servei Meteorològic de Catalunya perquè disposi del millor coneixement en matèria de projeccions climàtiques i regionalització , i s'estableix un inventari d'emissions de CO2 a l'atmosfera que es revisarà anualment i inclourà també els embornals de CO2 a Catalunya.

S'estableix un Fons Climàtic, de caràcter públic, que impulsarà les energies renovables, xarxes distribuïdes, els habitatges eficients i la mobilitat sostenible, així com la modificació de processos de producció i la recerca i innovació entre altres. El Fons es nodrirà a través de gravacions per a les actuacions que augmentin la vulnerabilitat o incrementin les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, així com un impost per a vehicles contaminants i les emissions portuàries de grans vaixells.

S'inclou a la Llei la garantia d'accés a recursos bàsics com l'energia i l'aigua, que degut al canvi climàtic poden ser de cada cop de més difícil accés per a la població més vulnerable.

La norma especifica que el Departament de Territori i Sostenibilitat té les competències i les responsabilitats en la planificació i execució de les polítiques climàtiques de Catalunya.

En l'àrea d'energia destaquem:

S'hauran d'establir polítiques d'estalvi i eficiència energètica per a reduir el consum final d'energia en un 27% l'any 2030 com a mínim (2% de reducció anual), promoure les energies renovables i impulsar un model energètic amb consum de combustibles fòssils nul. Caldrà potenciar l'autoconsum elèctric a partir d'energies renovables i la generació d'energia distribuida, amb xarxes de distribució intel·ligents.

S'estableix el 2027 com a data límit per al tancament de les centrals nuclears catalanes, vetllant per a la preservació dels llocs de treball, així com el disseny d'un sistema de tarifes que no penalitzi l'autoconsum.
El Govern haurà d'adoptar propostes normatives que facilitin l'autoconsum fotovoltaic així com l'emmagatzematge d'energia elèctrica, així com modificar la legislació per a facilitar la tramitació de parcs d'energia eòlica.

Es prohibeix la concessió de permisos per a l'exploració per a realitzar fracking. 


Podeu trobar el text complet de la Llei extret del DOGC aquí.

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT

DE CATALUNYA

Via Laietana , 39  

08003 BARCELONA

Tlf: 933 192 300

Email: info@clustereficiencia.cat