1r Informe del Observatori de les Energies Renovables a Catalunya

per Comunicació CEEC,


1r Informe del Observatori de les Energies Renovables a Catalunya

2017, un any en blanc per a les energies renovables a Catalunya


  •  La capacitat de generació elèctrica d’origen renovable a Catalunya s’ha reduït en 1,89 MW (-1’3%) respecte a 2016 i ha suposat un 16% del total generat.
  • L’energia nuclear va aportar a Catalunya el 54,6% de la generació i el 28,8% és d’origen fòssil.
  • La paràlisi de projectes renovables d’envergadura a Catalunya a curt termini suposarà allargar la vida de les nuclears o incrementar les importacions si no es reverteix urgentment la tendència actual.
  • Cal que el Parlament aprovi una Llei d’Energies Renovables.
  • Els recents canvis de govern a Catalunya i a l’Estat obren escenaris favorables al necessari impuls de les renovables al país.


Barcelona, 7 de juny de 2018-. L’Observatori de les Energies Renovables a Catalunya ha presentat un avanç de les conclusions del primer informe de situació de les energies renovables a Catalunya, amb dades de l’any 2017.  Aquest informe ofereix un mapa de l’estat actual de la implantació de les renovables a Catalunya i augura que serà difícil assolir la creació anual de 300 MW de nova capacitat eòlica i 300MW de nova capacitat solar fotovoltaica entre els anys 2019 i 2030, ambdós inclosos. La manca de incorporació de projectes rellevants d’origen renovable l’any 2017 i la baixa producció de la gran hidràulica han fet que la generació d’energia de fonts renovables caigui un 1,3%, respecte a l’any anterior.

Les perspectives per 2018 no són molt millors, ja que tan sols es podrà sumar l’aerogenerador de 2,3 MW que la iniciativa de propietat compartida Eolpop ha posat en marxa al terme municipal de Pujalt, Anoia.

Aquestes previsions fan que l’escenari previst pel Govern de la Generalitat i la Unió Europea al 2030 amb l’expectativa de que el 50% del consum elèctric provingui de renovables ratlli, ara per ara, la utopia. L’informe alerta que o comencem a implementar de forma efectiva i urgent molta més capacitat de generació renovable o allarguem la vida operativa de les centrals nuclears o construïm més línies d'alta tensió per importar electricitat renovable de l’Estat.

Una de les eines que pot contribuir a capgirar aquesta tendència negativa i que apunta l’informe és l’aprovació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i la implementació de la normativa que el desenvolupi, a més de l’aprovació d’una Llei d’Energies Renovables, com altres comunitats autònomes ja han fet.

 També es considera prioritari posar en marxa procediments de tramitació abreujats que permetin l’aprovació i implementació de projectes de gran i mitjana capacitat, com la instrumentació de polítiques públiques incentivadores per a la millora de l’eficiència energètica tant en clau de mercat (formació del preu de l'energia, creació de nous agents, com l'agregador de demanda) com en l'aplicació de mesures d'impuls pròpiament a l'eficiència energètica (incentius fiscals, bonificacions fiscals, línies d’ajut específiques,etc.).


L’informe valora molt positivament el nou escenari polític a l’Estat i a Catalunya que apunta a ser favorable de millorar la penetració de les energies renovables en el mix de generació. La creació d’un Ministeri que reculli les competències en energia i medi ambient sota el mateix àmbit és un pas ferm per avançar cap una transició energètica basada en l’eficiència i les energies renovables.


En resum, les dades de l’informe indiquen que l’any 2017 ha estat un any en blanc en l’avanç de les energies renovables a Catalunya, i la previsió de la implantació i posada en marxa de futurs projectes, no convida a l’optimisme.


Sobre l’Observatori de les Energies Renovables a Catalunya


L’Observatori de les Energies Renovables a Catalunya està format per APPA Renovables, Associació Eòlica de Catalunya (EolicCAT), Associació Solar de la Indústria Tèrmica (ASIT), Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica (APUEE), CECOT, Clúster de la Biomassa de Catalunya, Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, Clúster Solar Solartys, Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), PIMEC i Unión Española Fotovoltaica-Catalunya (UNEF-Catalunya).


L’objectiu de l’Observatori és facilitar a l’opinió pública i a la ciutadania a Catalunya informació sobre els avanços i els dèficits en l’assoliment dels objectius del Govern català, del Parlament i de la Unió Europea perquè l’any 2030 el 50% de la generació elèctrica del país provingui de fonts renovables i d’una reducció d’un 30% en el consum d’energia.

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT

DE CATALUNYA

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 7ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066

Email: info@clusterenergia.cat