Correcció obligatòria del factor de potencia.

per Comunicació CEEC,

Amb el Real Decreto Ley 15/2018, del 5 d'Octubre de 2018 es fa necessari corregir el factor de potència. 

Quan un consumidor amb potència contractada superior a 15KW tingui un consum d'energia reactiva superior a 1,5 vegades el de l'energia activa en tres o més mesures, cos phi inferior a 0,55, l'empresa distribuïdora que suministra podrà comunicar-ho a l'organisme competent de la Comunitat Autònoma, qui podrà establir al consumidor un plaç per a la millora del seu factor de potència i, sino es complís el plaç establert, podria arribar a ordenar la suspensió de l'exercici del dret a l'accés a les xarxes mentre no es millori la instal·lació en la mesura precisa.


ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT

DE CATALUNYA


                                     ESPAI CATALONIA CLUSTERS

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 7ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066 - 633 777 126

Email: info@clusterenergia.cat