El CEEC celebra el Dia Mundial d’Eficiència Energètica impulsant 6 àrees estratègiques per al sector de la gestió energètica eficient a Catalunya

per Info Ceec,


  • El Clúster del’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) prioritza aquestes 6 àrees estratègiques en les quals ja estan treballant conjuntament els seus membres.
  •  El component innovador relacionat amb les noves tecnologies és molt present en àrees com les de xarxes i edificació intel·ligent o digitalització de l’energia.

El passat 5 de març es celebrà el Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, una bona ocasió per conscienciar i fer partícips a empreses, entitats, professionals i ciutadania de la responsabilitat que tenim tots en el nou model energètic cap al que ja hem començat a caminar.

Aquest any, emmarcat en la setmana de l’Eficiència Energètica, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) organitza la segona edició de la Jornada d’Immersió Estratègica, que tindrà lloc el proper 8 de març. Aquesta iniciativa se celebra en clau interna amb l’objectiu d’avaluar els reptes, impulsar la innovació i compartir coneixement, experiències i noves oportunitats de negoci.

D’altra banda, el CEEC també participà el dia 5 en la jornada Mercats i transició energètica. Perspectives per al 2018, on el president del Clúster, Xavier Farriols, forma part d’una taula rodona per debatre sobre aquesta temàtica. L’acte està impulsat pel Grup de Gestors Energètics (GGE) i l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya.

 En aquest context, el CEEC ha identificat 6 àrees estratègiques per al sector de l’eficiència energètica a casa nostra per tal de focalitzar les seves accions en aquells eixos considerats prioritaris. L’establiment d’aquestes 6 grans àrees parteix, entre d’altres, d’una anàlisi exhaustiva del mercat feta pel mateix CEEC a través de l’Estudi del Sector de l’Eficiència Energètica (2016) i de l’Update Estratègic del Sector de l’Eficiència Energètica (2015) realitzat per ACCIÓ.

“Creiem que era imprescindible identificar aquelles àrees  estratègiques que marcaran la diferència pel que fa a l’ús eficient de  l’energia al nostre país en els pròxims anys”, explica el president del CEEC, Xavier Farriols, qui afegeix que, per als socis, també suposen “disposar d’un  entorn que propicia la generació de projectes conjunts, impulsa la creació de  sinergies entre membres del clúster i, d’aquesta manera, incrementa les  oportunitats de negoci”.

La progressiva introducció de les noves tecnologies és un dels factors clau en l’establiment d’aquestes 6 àrees estratègiques:

 

1-DIGITALITZACIÓ  DE L’ENERGIA

La primera àrea de treball es planteja com a repte aconseguir que, per mitjà de la tecnologia, es pugui generar coneixement a través de les dades i que això faciliti la gestió de la demanda energètica.

2-AUTOCONSUM  I ENERGIES RENOVABLES

La segona àrea de treball es proposa contribuir al fet que al 2050 el consum energètic a Catalunya procedeixi d’energies renovables en un 100%.

3-MOBILITAT  SOSTENIBLE

Els membres del CEEC que prenen part en aquesta àrea de treball col·laboren en el desenvolupament de solucions alternatives de mobilitat intel·ligent i les seves consegüents infraestructures necessàries per fer front als reptes que tenen plantejats les ciutats en aquest àmbit.

4-XARXES  INTEL·LIGENTS

És una àrea de treball orientada al desenvolupament de noves alternatives energètiques més eficients i que millorin la qualitat de vida de la ciutadania.

5-EFICIÈNCIA  A LA INDÚSTRIA

Des d’aquest àmbit, es treballa en la definició de solucions per a l’optimització de processos i la recuperació i optimització energètica sobretot en la petita i mitjana empresa (PIME).

6-EDIFICACIÓ  EFICIENT

La darrera àrea de treball es proposa abordar els reptes d’eficiència i energia eficient derivats del sector de l’edificació que afecten, de manera integral, tots els stakeholders de la societat.

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT

DE CATALUNYA

Via Laietana , 39  

08003 BARCELONA

Tlf: 933 192 300

Email: info@clustereficiencia.cat