El CEEC valora el Reial Decret de mesures urgents per a la transició energètica com un pas endavant en l’autoconsum i la mobilitat sostenible

per Francesc Ribera,


El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC)  assegura que tot i no suposar un canvi total en el model elèctric de l’Estat  espanyol, representa un canvi de tendència, i elimina algunes de les principals  traves administratives que anteriors governs havien posat al desenvolupament  d’aquests dos àmbits.

Xavier Farriols, president del CEEC: “Des del Clúster,  participarem activament a través del nostre Grup de Treball de Pobresa  Energètica per aportar tot el nostre coneixement i experiència a l’Estratègia  Nacional de Pobresa Energètica que el Govern central vol impulsar en els  pròxims sis mesos”. 

El CEEC crearà un grup de treball amb l’objectiu que  els experts analitzin el Reial  Decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició  energètica i la protecció dels consumidors.


El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) valora la publicació de Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d’octubre,  de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels  consumidors com un pas endavant en matèria d’autoconsum i de mobilitat sostenible, dues de les línies estratègiques del pla d’acció del Clúster. “Tot i no suposar un canvi total en el  model elèctric de l’Estat espanyol, representa un canvi de tendència respecte  les darreres publicacions fixades”, assegura el president del CEEC, Xavier Farriols. A més, el decret elimina algunes de les principals traves administratives que anteriors governs havien posat al desenvolupament d’aquests dos àmbits.

“Aquesta norma s’ha anunciat, principalment, per contenir  el preu de l’electricitat, en un moment d’augment constant, per protegir als  consumidors més vulnerables i lluitar contra la pobresa energètica”, segons Farriols. També inclou mesures per afavorir l’autoconsum, liberalitzar la recàrrega de vehicles elèctrics i, fins i tot, un nou canvi de tarifes d’alta tensió.

L’eliminació del peatge al sol, la simplificació de traves administratives, en l’àmbit de l’autoconsum, o bé la possibilitat que qualsevol consumidor pugui actuar com a gestor de càrregues, com a eina per afavorir el desplegament de la mobilitat elèctrica són clarament una aposta per impulsar la descentralització de la generació i una electrificació de l’economia, i és en aquest sentit, en el que el CEEC ha començat a treballar per afavorir la competitivitat dels més de 140 socis.

Així mateix, també cal destacar l’adopció de mesures per als col·lectius més vulnerables, àmpliament demandades per diversos col·lectius, entre els quals el propi CEEC. “Des del Clúster, participarem  activament a través del nostre Grup de Treball de Pobresa Energètica per  aportar tot el nostre coneixement i experiència a l’Estratègia Nacional de  Pobresa Energètica que el Govern Central vol impulsar en els pròxims sis mesos”.

No obstant això, des del CEEC, considerem que aquesta és una mesura parcial. En un context com l’actual, amb preus de l’energia en creixement constant, afirma Farriols que “s’ha de continuar avançant  en matèria d’impuls de l’eficiència energètica i en un nou disseny del mercat  elèctric que afavoreixi la competència entre els diversos agents de mercat i la  possibilitat de desenvolupar una gestió efectiva de la demanda per part del  consumidor que representi una major competència en el mercat”.

Des del Clúster, es crearà un grup de treball que analitzi aquest Reial Decret-llei i les implicacions que se’n derivin per tal d’aportar el coneixement de les organitzacions que l’integren. El president exposa que “fan una crida a la participació d’altres organitzacions i entitats  perquè es sumin a la formació d’aquest Grup de Treball”.

Més informació sobre el, nou RDL 15/2018 en el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENTDE CATALUNYA

ESPAI CATALONIA CLUSTERS

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 6ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066 - 633 777 126

Email: info@clusterenergia.cat