El Consell de Ministres aprova la proposta del Ministeri per la Transició Ecològica, el Real Decret amb el qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica

per Comunicació,


El divendres 5 d’abril de 2019 el Consell de Ministres, després de derogar l’impost al sol el passat 5 d’octubre de 2018, el mateix govern ha aprovat el Reial Decret que facilita l’autoconsum energètic.

La nova regulació facilita els processos administratius tant per particulars com per distribuïdores.

Com afecta les organitzacions 

Teresa Ribera, ministra de Transició Ecològica, explica que totes les comercialitzadores podran oferir serveis d’autoconsum. De la mateixa manera, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisarà l’evolució del mercat per tal d’evitar problemes de competència i el mateix òrgan regulador podrà proposar al Govern central restriccions a determinades empreses.

Les distribuïdores seran les encarregades de modificar el contracte d’accés als petits consumidors que realitzin autoconsum i aquest només haurà de manifestar el seu consentiment, acció que facilita tot el procediment.

Cal ressaltar que, tot i que la compensació econòmica de les petites instal·lacions -les que no superin els 100 kW- poden arribar fins al 100% de l’energia consumida per l’usuari a final de mes, hi haurà en tot cas, seguir fent front als costos reguladors del sistema elèctric i als impostos corresponents per estar connectat a la xarxa.

També, hi haurà una reducció de costos perquè se simplificarà les configuracions de mesura per a què en la majoria dels casos, sigui suficient un comptador en els punts de frontera amb la xara de distribució.

Finalment, des del punt de vista de la seguretat industrial, es modificarà el reglament electrotècnic de baixa tensió per regular els dispositius antiabocament i els kit autoendollables, garantint que el desenvolupament de l’autoconsum sigui compatible amb la protecció de les persones i equips.  


Per més informació consulta el Real Decret Llei.

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENTDE CATALUNYA

ESPAI CATALONIA CLUSTERS

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 6ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066 - 633 777 126

Email: info@clusterenergia.cat