El Tribunal Constitucional admet el recurs del Govern Espanyol i suspèn la Llei de Canvi Climàtic que va aprovar el Parlament de Catalunya

per Info Ceec,

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs que el govern espanyol va presentar per diversos articles de la llei 16/2017 de la Generalitat, llei de canvi climàtic, que va ser aprovada al Parlament de Catalunya el passat 1 d'agost de 2017,  deixant-la sense efectes.

El recurs aplicava contra més de 15 articles de la llei, així com les disposicions addicionals primera, segona, tercera i setena; la disposició transitòria tercera, i les disposicions finals (cinquena i sisena).

La decisió va estar motivada pel fet que l'Executiu considera que els articles impugnats envaeixen les competències que la Constitució atribueix a l'estat.

La llei de canvi climàtic establia polítiques d'estalvi i eficiència energètica, la promoció de les energies renovables i un nou model energètic amb consum de combustibles fòssils nul entre altres accions.


ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT

DE CATALUNYA

Via Laietana , 39  

08003 BARCELONA

Tlf: 933 192 300

Email: info@clustereficiencia.cat