L'esborrany de la norma ISO 45001 – Gestió de Seguretat i Salut en el Treball s'ha ratificat

per Info Ceec,


La Nova Norma ISO 45001 – Gestió de Seguretat i Salut en el Treball

Després d'un llarg recorregut de més de 4 anys la norma ISO 45001: 2018  "Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball" està més a  prop de ser una realitat.

L'esborrany final (FDIS) de l'ISO 45001 ha estat ratificat al gener de 2018; la publicació de la norma s'espera per al proper mes de març. Suposarà l'anul·lació de l'estàndard OHSAS 18001, de manera que les empreses certificades tindran un període de tres anys per realitzar la migració a la ISO 45001.

Cal recordar que la nova ISO 45001: 2018 especifica requisits per a  un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball (SST), amb orientació per al seu ús, que permeti a una organització proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció dels danys i de la deterioració de la salut relacionats amb el treball i per millorar de manera proactiva el seu acompliment de la SST. Això inclou el desenvolupament i implementació d'una política de la SST i objectius que tinguin en compte els requisits legals aplicables i altres requisits que l'organització subscrigui.

Està previst que amb la publicació d'aquesta Norma s'anul·li l'estàndard OHSAS 18001, actualment el més difós per a la gestió de la seguretat i salut en el treball. Es troba implantat en organitzacions de 130 països i, a l’estat Espanyol, milers d'empreses i organitzacions estan certificades.

Des de la publicació de la ISO 45001 s'obre per a totes elles un termini de  tres anys (el termini de vigència d'un certificat) per fer la transició d'OHSAS  18001 a ISO 45001.

Per a més informació de com començar a abordar l'adopció de la futura ISO 45001, no dubti en contactar-nos.

Podeu consultar els cursos oferts per TÜV Rheinland relacionats amb la Nova Norma ISO 45001 aquí.

Contacte

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENT

DE CATALUNYA

Via Laietana , 39  

08003 BARCELONA

Tlf: 933 192 300

Email: info@clustereficiencia.cat