Job alert - Enginyer / Consultor Energètic

per Comunicació,


Tasques a realitzar:

- CONSULTORIA ENERGÈTICA

o Seguiment de contractes de gestió energètica amb compromís d’estalvi i/o

compromís de rendiment.

o Redacció de plans de mesura i verificació, des de la definició de variables a

estudiar, estudi de del model de referència més adequat i redacció del propi

pla. Mitjançant protocol IPMVP.

o Estudis de millores/propostes d’eficiència energètica per a edificis nZEB.

o Realització d’auditories energètiques d’edificis, enllumenat públic,..

- CONSULTORIA EN GESTIÓ DE CONTRACTES

o Seguiment de contractes de serveis (Serveis Energètics, manteniment, etc);

o Redacció de plecs de prescripcions tècniques i els seus annexes (obres i

serveis);

o Definició de solvència i criteris d’adjudicació de licitacions (obres i serveis);

o Valoració d’ofertes tècniques;


Requeriments imprescindibles

- Grau en enginyeria. Es valorarà especialització energètica.

- Nivell d’experiència: 3 anys en un lloc equivalent.

- Nivell alt en MsOffice: Word, Excel, Power Point.

- Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia)

- Coneixement del protocol IPMVP.

- Capacitat d’organització i de treball en equip, de relacions amb clients i entitats homòlogues. Persona responsable, dinàmica, comunicativa i amb iniciativa.


Es valoraran coneixements addicionals en:

- Formació de post grau en l’àmbit energètic.

- Experiència en certificacions ambientals: LEED, BREAM, WELL i Fitwell.

- Coneixements de programes GMAO (Rosmiman, Manttest, etc).

- Eines de certificació energètica obligatòria: HULC, LIDER, CALENER VYP, CALENER GT ...

- Coneixement en eines de simulació energètica (TRNSYS, DESIGN BUILDER, ENERGY+, ...).

- Anglès nivell alt (oral i escrit imprescindible)

- Certificat CMVP.

Condicions

El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats.


Contacte:

Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a:

info@arcbcn.cat

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENTDE CATALUNYA

ESPAI CATALONIA CLUSTERS

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 6ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066 - 633 777 126

Email: info@clusterenergia.cat