Projectes de mercat

El CEEC dona solucions a les necessitats de millora del comportament energètic dels diferents agents mitjançant projectes de col·laboració.

La resposta a les necessitats de la societat i dels diversos sectors d’activitat econòmica (industrial, terciari, residencial) són la gènesi de projectes que hi volen aportar solucions.

El CEEC i els socis treballen conjuntament per aportar solucions a aquestes necessitats en àmbits com l’eficiència energètica, la mobilitat sostenible i l’autoconsum, entre altres.

Indústria

Polígons Industrials 4.0: Desenvolupament, comercialització i implementació d'un paquet de solucions d'eficiència energètica al sector industrial a partir de la visió que aporta el tractament dels polígons industrials com a conjunt  


Monitorització i climatització de granges avícoles de producció de carn: L'any 2010, es va realitzar l'estudi de viabilitat d'implantació de solucions d'eficiència energètica en granges avícoles respecte a la climatització (calefacció i ventilació) i els sistemes de telegestió de paràmetres clau. Es va elaborar des del Grup de Treball d'Eficiència Energètica a Granges Ramaderes. A partir d'aquesta anàlisi, es va desenvolupar un prototipus de sistema de calefacció per infrarojos i d'un intercanviador de calor específic per a aquesta aplicació. Es van realitzar assajos en una granja-laboratori a la població de Cervera.Mobilitat

Projecte EV Friendly: L’any 2015, el CEEC va signar el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), alguns socis del CEEC, el clúster Railgrup i l’ICAEN per participar al projecte d’innovació EV Friendly.  

Aquest projecte té l’objectiu d’impulsar la intermodalitat en el transport de passatgers i la mobilitat elèctrica. El 25 de novembre de 2015, es va inaugurar el primer punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a l’estació de FGC de Martorell.


Llibre blanc de la mobilitat eficient 

El Grup de Treball de Mobilitat Eficient del CEEC va treballar, durant més de dos anys, en l’elaboració d’un document que ofereix solucions a les diferents problemàtiques derivades de la mobilitat urbana de grans ciutats: el temps perdut, l’impacte sobre el medi ambient, accidentalitat, deteriorament de la salut, etc.

Aquest llibre blanc pretén establir un marc estratègic on es reuneixin un conjunt de mesures i directrius que permetin a les ciutats respondre les següents preguntes: Què podem fer per a què les nostres ciutats siguin més atractives per als seus habitants i els seus negocis? Com podem aconseguir una infraestructura de transport eficient i sostenible? Com pot, la tecnologia, ajudar-nos a aconseguir-ho?

Podeu consultar el llibre aquí.

Edificació

Rehabilitació energètica integral d’un hotel: Impuls d’un projecte de rehabilitació energètica integral d’un hotel que esdevingui referent en el seu sector i que permeti col·laborar entre els associats i donar visibilitat a les empreses. En aquesta iniciativa participen una trentena d’associats al CEEC. 


Façana intel·ligent: Una aplicació web i eina informàtica de gestió de projectes de rehabilitació de façanes que permeti analitzar la viabilitat tècnica i econòmica en la rehabilitació energètica dels edificis. Està adreçat a comunitats de propietaris i administradors de finques.


Estudi de les pèrdues energètiques associades a la climatització de l'aire de renovació: Aquest projecte es va realitzar l'any 2012 amb l'objectiu de facilitar la presa de decisions sobre la instal·lació de sistemes de recuperació d'energia. L'estudi va incloure, per a totes les localitats analitzades, els valors tèrmics d'energia associats a l'aportació de calor latent, calor sensible, fred latent i fred sensible. L'estudi es pot trobar aquí.ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENTDE CATALUNYA

ESPAI CATALONIA CLUSTERS

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 6ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066 - 633 777 126

Email: info@clusterenergia.cat