Projectes innovadors
  • El CEEC promociona i desenvolupa projectes tecnològics innovadors en l'àmbit de l'energia eficient. La innovació és un dels pilars del sector de l’eficiència energètica i, conseqüentment, del clúster. El CEEC i els seus socis han implementat una metodologia per a la realització de projectes innovadors en col·laboració amb els seus socis que ja ha estat provada en múltiples projectes i que permet el desenvolupament de nous projectes en el futur.

Edificació

MEDNICE. MED programme Networks for an Innovative Cooperation in Energy efficiency: Dins del marc d’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3), aquest projecte internacional liderat per l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) pretén construir i gestionar una comunitat MED d’edificis.

MARIE: Mediterranean Building: Rethinking for Energy Efficiency Improvement

Projecte europeu coordinat per ACCIÓ i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (2010-2014). El projecte, enfocat a la rehabilitació energètica d’edificis en l’àrea mediterrània, va establir una estratègia d’inversions publiques i privades per al foment d’aquesta àrea de negoci (anomenada estratègia MedBeeS)

Podeu trobar més informació al web del projecte.

Smart Cities

Projecte SIIUR: Solució Integral d'Infraestructures Urbanes. Realitzat el 2010, es tractava d’un projecte pilot d'implantació d'un carrer intel·ligent al districte 22@ de Barcelona. Es van implantar, entre d'altres, mesures d'enllumenat públic mitjançant LED i d’integració de serveis al ciutadà mitjançant sensors que processen la informació ambiental i que detecten paràmetres de temperatura, humitat, soroll i contaminació.

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENTDE CATALUNYA

ESPAI CATALONIA CLUSTERS

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 6ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066 - 633 777 126

Email: info@clusterenergia.cat