Projectes transversals

El CEEC duu a terme projectes per tal d'abordar qüestions energètiques de caràcter global i multisectorial.

La transició cap a un nou model energètic comporta la superació de barreres de caràcter tecnològic, social, de mercat i legals.

El CEEC i els socis elaboren projectes per abordar qüestions energètiques de caràcter global i multisectorial en col·laboració amb altres agents de l’entorn en àmbits com l’eficiència energètica, la mobilitat sostenible i l’autoconsum, entre altres.

Indústria

Bodegues  Intel·ligents 4.0. Aquest projecte, fruit d’una sèrie de reunions de treball amb el Clúster Vitivinícola de Catalunya (INNOVI), pretén desenvolupar una eina de programari que permeti una gestió energètica intel·ligent dels processos a la indústria, utilitzant eines de monitoratge i control. Pretén convertir-se en l’inici de l’estratègia per a l’evolució del sector cap a la indústria 4.0.

Bodegues sostenibles 4.0: Un altre projecte fruit de la col·laboració interclúster amb INNOVI. Es pretén realitzar l’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de la implantació híbrida de tecnologies de generació energètica amb fonts renovables en el sector del vi i el cava.


Canals  Industrials 4.0: Aquest projecte sorgeix de la col·laboració amb el clúster de l’aigua (Catalan Water Partnership) per analitzar la viabilitat tècnica i econòmica d’una xarxa de clima de districte 4.0 a partir de l’aprofitament energètic de les masses d’aigua circulants en canals industrials. Actualment, només s’utilitzen per a la generació elèctrica. Suposaria un millor aprofitament dels canals en afegir la generació tèrmica a l’elèctrica per reduir el consum energètic de les activitats pròximes al canal.

Smart Cities

School Energy League. Aquest projecte, en col·laboració amb el Clúster TIC de Catalunya, desenvolupa una eina innovadora per a la promoció de la reducció del consum energètic en escoles i llars mitjançant la conscienciació sobre l’eficiència dels alumnes a partir de tècniques de gamificació. El projecte es va concretar a partir de la implementació d’una metodologia de generació de projectes innovadors. El projecte ha tingut molt bons resultats, i per tant se seguiran impulsant iniciatives semblants per aplicar innovacions en eficiència energètica aplicades a diferents sectors en col·laboració amb els diferents clústers sectorials a Catalunya.

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENTDE CATALUNYA

ESPAI CATALONIA CLUSTERS

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 6ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066 - 633 777 126

Email: info@clusterenergia.cat