Quotes i modalitats de pagament

El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya ha establert set tipus de socis,:

 • Fundadors
 • Platí
 • Or
 • Plata
 • Bronze
 • Emprenedors
 • Per conveni

Les quotes i modalitats de pagament actuals són les següents:

Socis Fundadors i Platí:

 • Quota: 3.300 €

Socis Or:

Socis que tinguin, en l’actualitat, una facturació superior a 10 milions d’euros 

 • Quota: 2.200 €

Socis Plata:

Socis que tinguin, en l’actualitat, una facturació superior a 5 milions d’euros i inferior a 10 milions 

 • Quota: 1.100  €

Socis Bronze:

Socis que tinguin, en l’actualitat, una facturació superior a 0,5 milions euros i inferior a 5 milions

 • Quota: 825 €

Socis Emprenedors:

Socis que tinguin, en l’actualitat, una facturació inferior a 0,5 milions euros.

 • Quota: 550 €

Els socis Emprenedors pagaran una quota anual de 550 € el primer any i 650 € el segon any.

La categoria de soci Emprenedor es podrà mantenir un màxim de 2 anys des de la seva incorporació. A la finalització d’aquest període, el soci passarà automàticament a la categoria de soci Bronze.

Els drets i obligacions dels socis estan recollits als Estatuts i el Reglament de Règim intern de l’associació que podeu trobar aquí.

Existeixen dues modalitats de pagament: anual i trimestral. La modalitat de pagament anual té un descompte del 10% respecte de la trimestral.

ACREDITACIONS


SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER

CONTACTE

CLÚSTER DE L'ENERGIA EFICIENTDE CATALUNYA

ESPAI CATALONIA CLUSTERS

C/  Milà i Fontanals, 14 1r 6ª

08012 BARCELONA

Tlf: 620 578 066 - 633 777 126

Email: info@clusterenergia.cat